Säkerhetsöversikt 2016

/link/65991cc89809481c9aa386bfe622db35.aspx

Transportstyrelsen presenterar i denna publikation en säkerhetsöversikt för år 2016 för sjöfart och luftfart. Vi kan konstatera att säkerheten inom både den yrkesmässiga sjöfarten och luftfarten i Sverige var på en hög nivå under föregående år.

Utgiven 2017-04-11