Flygsäkerhetsprogram för Sverige

/link/b11639fcdf14472eb2a96100142575ad.jpg

Hur hänger allt flygsäkerhetsarbete ihop egentligen?
Sverige har genom tillträdet till Chicagokonventionen och som medlemsland i den Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO (International Civil Aviation Organization) åtagit sig att ta fram ett flygsäkerhetsprogram. Flygsäkerhetsprogrammet, SSP, är ett beskrivande dokument på övergripande nivå som ingår i Transportstyrelsens
sjö- och luftfartsavdelnings kvalitetsledningssystem.
 

Utgiven 2016-08-16