Luftfart 2008

/link/36b0dfbc9eea45038c290588fce21f79.jpg

Statistisk sammanställning som beskriver flygets utveckling. Årsboken innehåller statistik som beskriver luftfartsverksamheten i Sverige. Uppgifterna kommer från Luftfartsverket och de kommunala och privata flygplatserna samt flygbolag.

Utgiven 2009-06-17