Luftfart 2007

/link/1f8df0b819b84b2891ed9f5d48c0e7ec.jpg

Statistisk sammanställning som beskriver flygets utveckling. Årsboken innehåller statistik som beskriver luftfartsverksamheten i Sverige. Uppgifterna kommer från Luftfartsverket och de kommunala och privata flygplatserna samt flygbolag.

Utgiven 2008-06-17