Luftfart 2006

/link/70b0fa8fcad14e4bbe342a8150b3db6f.jpg

Statistisk sammanställning som beskriver flygets utveckling. Årsboken innehåller statistik som beskriver luftfartsverksamheten i Sverige. Uppgifterna kommer från Luftfartsverket och de kommunala och privata flygplatserna samt flygbolag.

Utgiven 2007-06-01