Luftfart 2005

/link/858ced34b40746f9881edbd91806b556.jpg

Statistisk sammanställning som beskriver flygets utveckling. Årsboken innehåller statistik som beskriver luftfartsverksamheten i Sverige. Uppgifterna kommer från Luftfartsverket och de kommunala och privata flygplatserna samt flygbolag.

Utgiven 2006-06-17