Luftfart 2003

/link/74b4b154466a49df858ffbbb5697dd46.jpg

Statistisk sammanställning som beskriver flygets utveckling. Årsboken innehåller statistik som beskriver luftfartsverksamheten i Sverige. Uppgifterna kommer i huvudsak från Luftfartsverkets olika verksamhetssystem men också från kommunala och privata flygplatser samt flygbolag.

Utgiven 2004-05-15