Luftfart 2002

/link/efab97439fac466b9c9d1d51c8795927.jpg

Statistisk sammanställning som beskriver flygets utveckling. Årsboken innehåller statistik som beskriver luftfartsverksamheten i Sverige.
Uppgifterna kommer i huvudsak från Luftfartsverkets olika verksamhetssystem men också från kommunala och privata flygplatser samt flygbolag. 

Utgiven 2003-05-15