Växjö flygplats betydelse för den regionala utvecklingen

/link/6b3c867563464f0e8d1880c457b13dee.jpg

En rapport gjord i samverkan med Länsstyrelsen i Kronobergs län, där man sökt finna svar på vilken betydelse en flygplats har för utvecklingen inom regionen. Växjö flygplats var fallstudie.

Utgiven 2000-12-01