Tillträde till infrastrukturen

/link/064c26caef674870ba56e92915949a02.jpg

Tillträde till infrastrukturen - en nödvändig förutsättning för konkurrens inom flygtrafiktjänsten. Luftfartsstyrelsen utredde konsekvenserna av att möjliggöra för andra operatörer än Luftfartsverket (LFV) att utföra flygtrafiktjänster vid icke-statliga flygplatser på annan grund än genom uppdrag från LFV.

Utgiven 2007-06-07