Skärmflyg - analys av haverier 2001-2006

/link/0c621be0e153452db4b3f5a9cc38876f.jpg

Antalet haverier inom skärmflyget uppvisar en ökande trend under perioden 2001 – 2006. De flesta haverier sker inom skolflygning och analysen visar att dessa kan härledas till förmågan att hantera skärmen. Statistiken visar att medelålders män är överrepresenterade i haverier. För att få svar på hypotesen om åldern har en inverkan behöver mer analyser göras.

Utgiven 2007-07-02