Säkerhetsutvecklingen inom bruksflyget med helikopter

/link/1f102979fad64073b421935648657486.jpg

Under 2006 inträffade det fem haverier inom bruksflyget med helikopter varav ett med dödlig utgång. Haveriet med dödlig utgång 2006 var det första sedan 1997.

Utgiven 2007-03-30