Säkerhetsutvecklingen år 2001

/link/740a5a1759054b17bc1c9676c976ba2c.jpg

Flygsäkerhetsstandarden i Sverige ska vara lägst i nivå med den som finns i övriga välutvecklade luftfartsnationer. Antalet haverier per flygtimme inom tung, kommersiell luftfart och antalet haverier per år inom privatflyget bör halveras under perioden 1998-2007.

Utgiven 2002-03-05