Säkerhetskultur - definition och beskrivning

 

/link/4badb0d8243640cd8b77d20cf3a39864.jpg

Säkerhetskultur handlar om en organisations gemensamma sätt att tänka och agera i förhållande till risk och säkerhet, det vill säga hur en organisation prioriterar och faktiskt arbetar med risker och säkerhet kopplat till sin verksamhet.

Utgiven 2014-06-09