Omvärldsanalys 2005

/link/9376f49ad63a4db5b4dfb7f5cdb35c79.jpg

Syftet med denna omvärldsanalys är att skapa en samlad bild av de verksamhetsområden som Luftfartsstyrelsen, som central förvaltningsmyndighet,ansvarar för inom ramen för sitt sektoransvar.

Utgiven 2005-12-31