Nytt flygsäkerhetsmål

/link/05854c73031b48a9a3fb99de8a461fcb.jpg

Den genomförda utvärderingen av dåvarande flygsäkerhetsmålet ger vid handen att målet är så känsligt att ett haveri kan få stora konsekvenser för måluppfyllelsen.

Utgiven 2008-06-25