Luftrumsintrång, Airspace infringement, delrapport

/link/0862a29498d34cfba3d0c0668ac20510.jpg

Luftfartsstyrelsen tar emot cirka 3500 rapporter om luftfartshändelser varje år. Enligt luftfartslagen är i princip alla som är verksamma inom luftfartssystemet skyldiga att rapportera avvikelser som inträffar i verksamheten. Varje inkommen rapport granskas och analyseras av flygsäkerhetsanalytiker med operativ erfarenhet.

Utgiven 2008-09-04