Luftfart 2011

/link/6c05af48e0684bcca974d6f308aaef9a.jpg

Trafikanalys har ansvaret att med officiell statistik beskriva luftfarten i Sverige och dess utveckling. Vårt mål är att statistiken ska vara intressant och användbar för en bred skara användare. Årsrapporten innehåller statistik som beskriver luftfartsverksamheten i Sverige. Uppgifterna kommer från de statliga, kommunala och privata flygplatserna, flygplansägare, samt flygbolag.

Tabell

Utgiven 2012-05-03