Konsekvensanalys av skatter och avgifter för flyget

/link/8aa4a8ceccfb4bba9e1c67f3733be460.jpg

Luftfartsstyrelsen lät IVL, Svenska Miljöinstitutet, analysera huruvida skatter eller avgifter skulle kunna användas inom luftfarten för att bidra till uppfyllelsen av de svenska miljömålen.

Utgiven 2007-06-01