Intrång på bana 2012-2013

/link/9165d8daabbd40a4952f3ab472d2acac.jpg

Den svenska luftfarten präglas av en god rapporteringskultur. Transportstyrelsen arbetar med denna information som ett underlag i analysverksamheten. Ett av målen är att identifiera problemområden och återföra dessa i flygsäkerhetsarbetet.

Utgiven 2014-09-30