Händelsestatistik kvartal 1/2013

/link/985fb1fc4b024d23b5e60c71b70325f8.jpg

Under första kvartalet 2013 rapporterades 1 619 händelser inom luftfarten, vilket är 201 händelser eller 11 procent färre än under samma kvartal 2012 då 1 820 händelser rapporterades. Flest rapporter återfinns inom händelsetypen Tekniska fel (ANS).

Utgiven 2013-05-06