Förseningsuppföljning, LURT

/link/aaa00974096a403ab6cb50a524a6896e.jpg

Luftfartsverkets Uppföljning av Regeringens Transportkvalitetsmål, en modell för att mäta punktligheten inom flyget i Sverige. Slutrapport.
Läs även Årsrapport DARSA - Delay Analysis Report at Swedish Airports

Utgiven 2001-04-28