Flygtrafiktjänst – bara i statens regi?

/link/5a8793fa2cfc419dbe661e06daaf2d85.jpg

Konsekvenserna av att möjliggöra för andra operatörer än LFV att utföra flygtrafiktjänster vid icke-statliga flygplatser på annan grund än genom uppdrag från LFV.

Utgiven 2006-04-27