Flygsäkerhetsinfo - nr 2/2010

/link/fd58fde441a54584813da9a333d6cbdd.jpg

I Flygsäkerhetsinfo redovisas flygsäkerhetsrelaterade händelser inom svensk luftfart. Här presenteras även aktuella frågor som Transportstyrelsens luftfartsavdelning arbetar med.

Utgiven 2010-07-12