Flygsäkerhetsinfo - nr 4/2009

/link/cbda33428efe48749f3322d403c2830f.jpg

I Flygsäkerhetsinfo redovisas flygsäkerhetsrelaterade händelser inom svensk luftfart. Här presenteras även aktuella frågor som Transportstyrelsens luftfartsavdelning arbetar med.

Utgiven 2010-01-14