Flygsäkerhetsinfo - nr 3/2009

/link/b6efc402b13d48859f0c036cf8a4c722.jpg

I Flygsäkerhetsinfo redovisas flygsäkerhetsrelaterade händelser inom svensk luftfart. Här presenteras även aktuella frågor som Transportstyrelsens luftfartsavdelning arbetar med.

Utgiven 2009-10-10