Avåkning av bana

/link/d04ada157bc24c00b3f2b938babd5bc6.jpg

Det inträffar i snitt två avåkningar av bana varje vecka i världen inom den kommersiella luftfarten. Med anledning av givna rekommendationer i den europeiska åtgärdsplanen anordnade Transportstyrelsen den 5-6 november 2012 ett seminarium med branschföreträdare i ärendet. Resultatet av seminariets diskussioner har sammanställts i denna rapport.

Utgiven 2013-06-24