Giftfri båtbotten

Under 2017 såldes drygt 100 ton biocidinnehållande fritidsbåtsbottenfärg i
Sverige. Färgen innehåller en mängd olika biocider1 (t.ex. koppar), vilket å ena
sidan skyddar själva båten men å andra sidan utgör en hälso- och miljörisk. Det
bästa vi kan göra för miljön och hälsan är att hålla skrovet fritt från beväxning2
med hjälp av biocidfria metoder och om det behövs, biocidfri färg.

Artikelnummer TS201737. Utgiven av Transportstyrelsen 2019-04-09.

Pris: 0 kr
Till toppen