Publikationer och rapporter

Försenade beställningar

På grund av tekniska störningar har beställningar lagda den 16 januari eller senare försenats. Vi arbetar på att lösa problemet och räknar med att alla lagda ordrar inom kort hanterats.

Vi beklagar det inträffade.

Publikationer omfattar informationsbroschyrer och tidningar.

Rapporter omfattar årsrapporter, periodiska rapporter samt projektrapporter, utredningar, uppföljningar, regeringsuppdrag och omvärldsanalyser. Även rapporter från marknadsövervakningen.

Publikationer

Rapporter