I ändringsprocessen finns de processer, procedurer, rutiner som hanterar
funktionella systemförändringar samt ändringar i ledningssystem.
[ATM/ANS.OR.A.040, ATM/ANS.OR.B.010]   

De ändringar i ledningssystem som är aktuella är de processer, procedurer och
rutiner som genererar väsentliga dokument och kvittenser 
från ledningssystem eller säkerhetsledningssystem enligt krav i ATM/ANS.OR.B.030 och ATS.OR.200 (AMC2 ATS.OR.200(1)(v)).

Vilka specifika processer, procedurer och rutiner detta är, kan variera
från organisation till organisation.