Tillstånd att inrätta en flygplats

Om du vill anlägga en flygplats för allmänt bruk måste du först ansöka om ett inrättande hos Transportstyrelsen. Även vid en omfattande ombyggnation av en flygplats kan du vara tvungen att ansöka om ett inrättande, eller om en ombyggnation har påverkan på samhället i övrigt. Det är viktigt att du ansöker i god tid. Om du använder dig av våra blanketter går handläggningen normalt fortare.

Skicka in din ansökan om att inrätta en flygplats i god tid, helst sex månader innan du vill ha ditt beslut.

Tänk på att

 • Läs igenom checklistan som ger dig information om vad du behöver tänka på vid ansökan.
 • Det är viktigt att fylla i samtliga fält i ansökan. Om uppgifter saknas måste vi be om komplettering, vilket kan försena handläggningen.

Checklista

Du ansöker om tillstånd att inrätta en flygplats på Transportstyrelsens blankett för ansökan om inrättande. I din ansökan bör följande uppgifter ingå:

 • Namn och kontaktuppgifter för den som ansöker om tillstånd.
 • Flygplatsens namn.
 • Flygplatsens läge och utformning.
 • Art och beräknad omfattning av den planerade verksamheten.
 • Beskrivning av det område som avses tas i anspråk för flygplatsen, inklusive storlek.
 • Fastighetskarta och bevis om rätten till användning av området och därtill hörande utrustning.
 • Fastighetsbeteckningar.
 • Namn och adress för berörda fastighetsägare 
 • Ytterligare upplysningar som kan vara nödvändiga för prövning av tillståndsfrågan.

  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!