Föreskrifter för helikopterflygplatser

Författningsrubrik / Konsoliderad version  Grundförfattning Kontaktperson 

Tillstånd att inrätta en flygplats 

TSFS 2019:17

Robert Jangfall
robert.jangfall@transportstyrelsen.se

Linnéa Ekström
linnea.ekstrom@transportstyrelsen.se

Godkännande av flygplats  

 TSFS 2019:18

Robert Jangfall
robert.jangfall@transportstyrelsen.se

Linnéa Ekström
linnea.ekstrom@transportstyrelsen.se

Säkerhetsledning av flygplats 

TSFS 2019:22

Linnéa Ekström
linnea.ekstrom@transportstyrelsen.se

Johan Nordström
johan.nordstrom@transportstyrelsen.se

Drift av godkänd flygplats

TSFS 2010:19

Robert Jangfall
robert.jangfall@transportstyrelsen.se

Helikopterflygplatser på fartyg

TSFS 2012:81 

Jan Jardmark
jan.jardmark@transportstyrelsen.se 

Robert Jangfall
robert.jangfall@transportstyrelsen.se

Helikopterflygplatser på plattformar och flytande konstruktioner som är omgivna av vatten

TSFS 2012:80

Jan Jardmark
jan.jardmark@transportstyrelsen.se 

Niclas Bergling
niclas.bergling@transportstyrelsen.se

Upphöjda helikopterflygplatser

TSFS 2012:79

 

Jan Jardmark
jan.jardmark@transportstyrelsen.se

Robert Jangfall robert.jangfall@transportstyrelsen

Helikopterflygplatser på mark- eller vattenyta som inte kräver godkännande 

TSFS 2012:78

Jan Jardmark
jan.jardmark@transportstyrelsen.se 

Niclas Bergling
niclas.bergling@transportstyrelsen.se

Helikopterflygplatser på mark- eller vattenyta som kräver godkännande 

TSFS 2012:77

Jan Jardmark
jan.jardmark@transportstyrelsen.se

Robert Jangfall
robert.jangfall@transportstyrelsen.se

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Transportstyrelsens föreskrifter