Föreskrifter för flygplatser

Författningsrubrik / Konsoliderad versionKontaktperson

Grundförfattning

Tillstånd att inrätta en flygplats 

Linnéa Ekström
linnea.ekstrom@transportstyrelsen.se

Robert Jangfall
robert.jangfall@transportstyrelsen.se


TSFS 2019:17

Godkännande av flygplats  

Robert Jangfall
robert.jangfall@transportstyrelsen.se

Lenita Korsström Larsson
lenita.k.larsson@transportstyrelsen.se 


TSFS 2019:18

Säkerhetsledning av godkänd flygplats 

Lenita Korsström Larsson
lenita.k.larsson@transportstyrelsen.se 

Johan Nordström
johan.nordstrom@transportstyrelsen.se


TSFS 2019:20

Drift av godkänd flygplats

Lenita Korsström Larsson
lenita.k.larsson@transportstyrelsen.se


TSFS 2019:19

Beredskap för räddningsinsatser samt räddningstjänst på flygplats  

Johan Nordström
johan.nordstrom@transportstyrelsen.se 

 
TSFS 2019:25


Flygplatsdata

Niclas Bergling
niclas.bergling@transportstyrelsen.se


TSFS 2010:137

 

Utformning av banor och plattor på flygplats

Johan Nordström
johan.nordstrom@transportstyrelsen.se

Mahmoud Mostafa
mahmoud.mostafa@transportstyrelsen.se


TSFS 2010:132

Visuella hjälpmedel för navigering på flygplats

Niclas Bergling 
niclas.bergling@transportstyrelsen.se

 
TSFS 2019:24

Utrustning och installationer på flygplats 

Robert Jangfall
robert.jangfall@transportstyrelsen.se

Johan Nordström johan.nordstrom@transportstyrelsen.se


TSFS 2019:23

Hinderbegränsande ytor, begränsning och borttagning av hinder på flygplats 

Niclas Bergling 
niclas.bergling@transportstyrelsen.se

Johan Nordström
johan.nordstrom@transportstyrelsen.se


TSFS 2019:21

Markering av föremål som genomtränger hinderbegränsande ytor för en flygplats 

Johan Nordström
johan.nordstrom@transportstyrelsen.se

 


TSFS 2019:22

Utformning och drift av flygplats som inte kräver godkännande 

Robert Jangfall
robert.jangfall@transportstyrelsen.se 

Lenita Korsström Larsson
lenita.k.larsson@transportstyrelsen.se


TSFS 2019:26

Markering av föremål som utgör en fara för luftfarten

Linnéa Ekström
linnea.ekstrom@transportstyrelsen.se

Johan Nordström
johan.nordstrom@transportstyrelsen.se

TSFS 2010:155

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Transportstyrelsens föreskrifter