ICAO platsindikatorer

ICAO platsindikatorer används främst av flygplatser för adressering av meddelanden i luftfartens telekommunikationsnät

Regler för tilldelning eller ändring av platsindikatorer för flygplatser (eller annan myndighet/organisation som bedriver luftfart yrkesmässigt) finns utgivna av ICAO.

I Sverige är det Transportstyrelsen som gör en bedömning av behovet av en platsindikator. Det är också Transportstyrelsen som bestämmer vilka bokstäver den tilldelade platsindikatorn ska bestå av. 

FlygplatsIndikatorGäller fr.o.m.Anmärkning
Bollnäs sjukhus helikopterflygplats ESJB 2018-12-06  Ny
Scandinavian Mountains Airport ESKS 2019-01-30 Ny
RTC Stockholm ESSR 2019-01-30 Ny, central för fjärrstyrd flygtrafikledning
Kriegers flak A ESEX 2019-01-30 Ny, helikopterplatta vid vindkraftspark
Kriegers flak B ESEZ  2019-01-30  Ny, helikopterplatta vid vindkraftspark

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!