Militära flygövningar 2021

Här hittar du planerade militära övningar med påverkan på luftrummet. Detaljerad information publiceras i AIP Supplement.

Vecka Övningens namn Övningens innehåll
16 STEK21

Flygövning i västra Sverige.

23-24 ACE21  Flygövning i norra Sverige.
23-24   BALTOPS21 En marinövning med inslag av
flygstridskrafter i södra Östersjön.
33-34 OCEAN21 Drönarövning i Hanöbukten.
37-38 NOCO21 En multinationell NATO-övning
för PfP-länder i södra Östersjön.
42-43 SWENEX21 Marinövning i sydöstra Sverige.
42-43 LFÖ21 Flygövning i södra och mellersta Sverige.

Mer information om flygövningar finns på Försvarsmaktens webbplats

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!