Militära flygövningar 2020

Här hittar du planerade militära övningar med påverkan på luftrummet.
Detaljerad information publiceras i AIP Supplement.

Vecka Övningens namn Övningens innehåll
20-23 Aurora 20 En försvarsgemensam övning för mark-, sjö- och flygstridskrafter.
20-23 FMÖ20 Flygövning i södra Sverige.
23-25 BALSTPS20 En marinövning med inslag av flygstridskrafter i sydöstra Östersjön.
34-35 OCEAN20 Drönarövning i Hanöbukten.
36-37 NOCO20 En multinationell NATO-övning för PfP-länder i södra Östersjön.
37-39 HTIC20 Helikopterövning i norra Sverige.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!