Militära flygövningar 2019

Här hittar du planerade militära övningar med påverkan på luftrummet.
Detaljerad information publiceras i AIP Supplement.

Vecka
Övningens namn
Övningens innehåll
24-25 BALTOPS 19 En marinövning med inslag av flygstridskrafter i sydöstra Östersjön.
37-38 NOCO 19 En multinationell NATO-övning för PfP-länder i södra Östersjön.
42-43 SWENEX 19 Marinövning med flyginslag i östra och sydöstra Sverige.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!