Flygvalidering

Här hittar du organisationer som är godkända av Transportstyrelsen att utföra flygvalidering av inflygningsprocedurer till svenska flygplatser.

Godkänd organisation Kontakt

FCS – Flight Calibration Services GmbH

info@flightcalibration.de
http://www.fcs.aero/

LFV (Bromma Air Maintenance AB)

flightinspection@lfv.se
www.lfv.se/tjanster/flygplatstjanster/flygmatning

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!