Ansökan om upprättande av restriktionsområde (R-område)

Transportstyrelsen får besluta om inskränkningar eller förbud mot luftfart så kallat restriktionsområde (R-område) eller förbud mot luftfart upp till två veckor. Det kan ske av militära skäl, av hänsyn till allmän ordning och säkerhet eller med anledning av natur- eller miljövård.

Komplett ansökan ska inkomma till Transportstyrelsen senast sju veckor före aktuell tidpunkt för inrättande av restriktionsområde.

Tekniska problem i mobil och plattor

För tillfället har vi tekniska problem som gör att formuläret inte fungerar i mobiler och plattor. Vi rekommenderar därför att dator används fram tills dess att problemet är löst.

Ansökningsformulär

Planerad verksamhet

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!