Gemensamt dansk-svenskt luftrumsblock

Den 17 december 2009 skrevs det formella avtalet om skapande av ett dansk-svenskt gemensamt luftrumsblock under av de respektive ministrarna, Sveriges infrastrukturminister Åsa Torstensson och Danmarks transportminister Lars Barfoed.

Transportstyrelsen, i samverkan med den danska luftfartsmyndigheten Trafikstyrelsen, är de myndigheter som har till uppgift att ur ett myndighetsperspektiv leda verksamheten inom det dansk-svenska luftrumsblocket, DK/SE FAB.

Luftfartsverket och Naviair bildade ett bolag, NUAC HB, som av Transportstyrelsen i samverkan med Trafikstyrelsen under 2012 certifierades som leverantör av flygtrafikledningstjänst. Bolaget övertog verksamheten på de tre kontrollcentralerna Köpenhamn, Malmö och Stockholm för att som underleverantör till LFV och Naviair utöva flygtrafikledningstjänst en-route.

Under åren har utvecklingen inom EU gått till att mer fokusera på tekniska samarbeten, och Luftfartsverket och Naviair har därmed beslutat att avveckla NUAC HB för att i stället fortsätta samarbetet i nya former. Det planerade nya partnerskapet mellan Luftfartsverket och Naviair är ännu inte formellt beslutat men väntas presenteras under våren 2020.

Som konsekvens av avvecklingen av NUAC HB har driften av de tre kontrollcentralerna i Köpenhamn, Malmö och Stockholm återgått till moderbolagen Luftfartsverket respektive Naviair, så även den utlånade personalen.

Transportstyrelsen och Trafikstyrelsen har fortsatt samverkan och ansvar inom DK/SE FAB styrelsegrupp och de relevanta arbetsgrupperna fortsätter sitt arbete i avvaktan på nya beslut.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!