EU förordningar för luftrum

EU förordningar som berör flygtrafiktjänst är sammanställda i nedanstående lista. 

Listan innehåller det gemensamma europeiska luftrummets (SES) ramförordningar och genomförandebestämmelser, europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) förordningar, urval av övriga luftfartsförordningar och direktiv som påverkar luftrum.

Nummer/
EU förordning
Ändrad/ kompletterad/ upphävd avÄndrar 
551/2004  
Luftrum
1070/2009 SES II  
2150/2005
Flexibel användning av luftrum (FUA) 
   

255/2010
Flödesplanering (ATFM)

923/2012  
     
Europeiska byrån för luftfarts- säkerhet (EASA)    
1332/2011
Krav för användande av luftrummet och operativa förfarande för avvärjande av kollisioner i luften 
   

923/2012
Standardiserade europeiska trafikregler - SERA

 2015/340, 2016/1185 255/2012, 1035/2011

2016/1185
Kommissionens genomförandeordning

 923/2012,  

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1048 av den 18 juli 2018 om krav för användning av luftrummet och operativa förfaranden avseende prestandabaserad navigation

   
Övriga luftfartsförordningar och direktiv 
   

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!