Transportstyrelsens tillsynsprogram för 2019 inom flygtrafiktjänsterna

Under 2019 kommer Transportstyrelsens sektion för flygtrafiktjänster till stor del fokusera på införande av förordning (EU) nr 2017/373 som ska vara implementerad till 2 januari 2020. Vi kommer första delen av 2019 att skicka ut en checklista på krav från denna förordning till samtliga berörda leverantörer.

Tillsynsprogrammet 2019, som presenteras nedan, baseras på gällande regelverk.

Utöver nedan fastställt program kommer tillsyn att ske inom ramen för förändringar av funktionella system (tillträdeskontroller), men dessa kan inte planeras i förväg eftersom de uppkommer genom er förändring av er verksamhet. Även betingad och särskild tillsyn tillkommer utöver nedan planering.

Transportstyrelsen välkomnar eventuella synpunkter på nedanstående planering senast måndagen den 7 januari 2019.

Planering för 2019:

Tjänst

Organisation

Vecka   (preliminärt)

TO

LFV/ACR/EPN/NUAC/AFAB

4-7

AIS

LFV

10

ASM

LFV

Q2,   vecka meddelas senare

ATS

NUAC

14

procedurkonstruktion   och hinderdatabaser

LFV

14

Flygmät

LFV/Saab

18

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!