Föreskrifter för flygtrafiktjänst

Här är en lista med nationella föreskrifter som berör flygtrafiktjänst. Sidan senast uppdaterad med TSFS 2016:132.

Författningsrubrik/KontaktpersonNrI kraft        

Luftfartslag och Luftfartsförordning
Kristina Holmberg

 

SFS 2010:500 SFS 2010:770

10-09-01

Behörighetsbevis för AFIS-personal och AFIS-elev
Bengt Nilsson

 

TSFS 2016:77

16-08-01

Flygbriefingtjänst
Kristina Holmberg

 

TSFS 2015:50 15-11-06

Flygning med bemannad ballong i Bromma kontrollzon
Kristina Holmberg

 

LFS 2007:8

07-06-01

Alarmeringstjänst och flygräddningstjänst
Katarina Leijonberg

 

TSFS 2015:51
TSFS 2015:61

SFS 2003:778
SFS 2003:789
 

15-12-01
15-12-01

03-11-20
03-11-20

Flyghinderanmälan
Jan Jardmark

 TSFS 2016:95

16-10-15

Flygtrafikledningstjänst
Christopher Montecinos

 

TSFS 2016:34
TSFS 2016:117

16-08-01
17-01-01

Flygvädertjänst
Jonas Kostmann

 

TSFS 2017:86 18-01-01

Flödesplanering
Kristina Holmberg

TSFS 2013:62

13-08-01

Fraseologi och radiotelefoni
Bengt Nilsson

 

TSFS 2019:36 19-06-01

Hantering av avgifter för flygtrafiktjänst
Kristina Holmberg

 

TSFS 2010:153
TSFS 2012:34

10-10-01

Kommunikations-, navigations- och
övervaknings-tjänster (CNS-tjänster)
Anders Erzell 

 

TSFS 2016:18
TSFS 2016:132

16-06-01
16-12-23

Teknisk personal som utför drift och
underhåll av utrustning för flygtrafikledningstjänst, flödesplanering
samt kommunikations-, navigations- och övervaknings-tjänster
Lars Nyberg

 

LFS 2007:11

07-06-22

Trafikregler för luftfart
Linnéa Ekström

 

TSFS 2014:71
TSFS 2014:94

14-12-04

Utbildning av viss personal för flygtrafiktjänst
Bengt Nilsson

 

TSFS 2016:78

16-08-01

Utnämning
Ingrid Eriksson

 

TSFS 2011:72
TSFS 2017:82

11-10-03
17-11-01

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Transportstyrelsens föreskrifter