Spridning till berörda parter av information om händelser inom civil luftfart

Kommissionens förordning (EG) nr 1330/2007 av den 24 september 2007 om genomförandebestämmelser för spridning till berörda parter om händelser inom civil luftfart, i enlighet med artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG.

Förordning (EG) nr 1330/2007 syftar till att förbättra flygsäkerheten inom den civila luftfarten genom spridning av information om händelser inom civil luftfart från medlemsstaternas databaser till följande berörda parter:

 • Tillverkare
 • Underhåll
 • Verksamhetsutövare
 • Leverantörer av flygtrafiktjänster och leverantörer av ATM-specifika tjänster
 • Leverantörer av flygplatstjänster
 • Organisationer som bedriver flygutbildning
 • Organisationer i tredjeländer
 • Internationella luftfartsorganisationer
 • Forskning

Förordningen reglerar bland annat:

 • Ansökan om tillträde till information
 • Utvärdering av sökande och ansökan
 • Utnyttjande av information samt sekretess

Förordning (EU) nr 376/2014 upphäver denna förordning 15 november 2015.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!