Intrång på bana

Ett intrång på bana inträffar när ett luftfartyg, ett fordon eller en person utan klarering/tillstånd befinner sig på det skyddade området för start och landning på en flygplats.

Det skyddade området omfattar rullbanan och en buffertzon kring denna.

Figuren nedan visar antal intrång på bana samt antal intrång på bana per 100 000 flygrörelser 2010-2016.

Intrång på bana 2010-2016

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!