Luftrumsintrång

När ett luftfartyg flyger i en del av luftrummet där det inte har fått tillstånd att flyga inträffar ett luftrumsintrång.

Ett luftrumsintrång inträffar när ett luftfartyg flyger i

  • kontrollerat luftrum utan klarering
  • trafikinformationszon (TIZ) utan upprättad dubbelriktad radiokommunikation
  • trafikinformationsområde (TIA) utan upprättad dubbelriktad radiokommunikation
  • avgränsade områden för militär övnings- och träningsverksamhet utan föregående samordning och utfärdat tillstånd, i till exempel farligt område (D-område), restriktionsområde (R-område) och tillfälligt reserverade områden (TRA).  

Figuren nedan visar antal luftrumsintrång samt antal luftrumsintrång per 100 000 flygrörelser 2010-2016. En majoritet av luftrumsintrången orsakas av allmänflyget vars aktivitet är störst under sommarmånaderna.

Luftrumsintrång 2010-2016

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!