Laserhändelser

Under de senaste åren har antalet händelser inom luftfarten som rapporterats in till Transportstyrelsen gällande belysning med laser ökat markant. De flesta händelserna rapporteras in från besättningar på kommersiella flygbolag med tunga eller medeltunga flygplan och sker mestadels under inflygning och landning.

Laserhändelser innebär att privatpersoner använder så kallade handhållna laserpekare (oftast ”grön laser”) och riktar dessa mot luftfartyg. Detta kan få till följd att besättningens synmöjligheter påverkas negativt, och i värsta fall kan det även skada synen hos drabbade piloter. Även andra transportslag som buss och tåg är drabbade.

Belysning med främst grön men även röd och blå laser är ett fenomen som ökat i Sverige de senaste åren, även mot luftfarten. Från och med den 1 januari 2014 är det förbjudet att utan tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten hantera starka handhållna laserpekare, exempelvis att använda, inneha, sälja och importera. Den som bryter mot bestämmelserna riskerar böter eller fängelse i högst två år.

Figuren nedan visar antal laserhändelser samt antal laserhändelser per 100 000 flygrörelser 2010-2016.

Laserhändelser 2010-2016

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!