Avåkningar

En avåkning kan få mycket allvarliga konsekvenser, i synnerhet om luftfartyget befinner sig i en kritisk del av start- eller landningsfasen.

ICAO definierar avåkning av bana (runway excursion) som "A veer off or overrun off the runway surface".

Figuren nedan visar antal avåkningar av bana samt antal avåkningar av bana per        100 000 flygrörelser 2010-2016.

 

Avåkningar 2010-2016

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!