Statistik för tillbud och olyckor

Transportstyrelsens trendbevakning inom luftfartsområdet baseras till stor del på de drygt 20 000 händelserapporter som myndigheten tar emot varje år. Statistik publiceras bland annat i Säkerhetsöversikt luftfart. 

Uppdaterad version av Säkerhetsöversikt luftfart 2020

Felaktig information om händelser som är frivilliga att rapportera har tagits bort från sidan 5 i säkerhetsöversikten för 2020. Ny version publicerad 22 november 2021.

Du hittar den nya versionen via länken nedan.

Säkerhetsöversikt för luftfart 2020

Säkerhetsöversikt för luftfart 2019

Säkerhetsöversikt luftfart och sjöfart 2018

Säkerhetsöversikt luftfart och sjöfart 2017

Säkerhetsöversikt luftfart och sjöfart 2016

Säkerhetsöversikt luftfart och sjöfart 2015

Säkerhetsöversikt luftfart och sjöfart 2014

Säkerhetsöversikt luftfart och sjöfart 2013

Flygsäkerhetsöversikt 2012

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!