Seminarium Del-147

Angående coronaviruset (covid-19)

Transportstyrelsen har beslutat att senarelägga det kommande Del-147 seminariet i Kista Science Tower, den 19 mars 2020.

Orsaken till att vi skjuter upp mötet är att förhindra smittspridning av Coronaviruset samt att ett flertal avanmälningar har gjorts på grund av kommunala reserestriktioner/smittorisk för Coronaviruset COVID-19.

Transportstyrelsen återkommer senare med information om ett nytt datum för seminariet.

 

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!